Godina – 2013

Javni poziv za prikupljanje pisma namjere

Objavljen je javni poziv za iskazivanje interesa na novoj lokaciji za pokretanje posla u Republici Hrvatskoj – u Poduzetničkoj zoni ''Jugoistok'' u Donjoj Motičini čiji je  završetak pri kraju. Zainteresirani subjekti s poduzetničkim idejama i programima se pozivaju da nam se obrate pismom namjere u vezi pokretanja i započinjanja investicija, a tijela Općine Donja Motičina […]

Mladež HDSSB-a podjelila božićne darove

Mladež HDSSB-a Općine Donja Motičina u petak 20.12.2013. godine podijelila je božićne poklone u osnovnim školama u Seoni u 8,30 sati i u Donjoj Motičini u 9,30 sati. Tom prilikom  u školama je bio priređen i prigodni igrokaz. Predsjednik Mladeži  HDSSB-a Općine Donja Motičina, Dominik Mihaljević tom prilikom je izjavio: ''Izuzetno sam sretan što je […]

POSJET ŽUPANA

U Donjoj Motičini u petak 15.02. 2013 u 11,30 sati zakazan je radni posjet župana sa suradnicima koji će se održati u općinskim prostorijama. Tema sastanka će biti razgovori o završetku radova na plinifikaciji naselja Donje Motičine i Seone, te ostali planovi za tekuću godinu.

Javni poziv za javni uvid

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA DONJA MOTIČINA NAČELNIK   Klasa: 350-02/13-01/03 Ur. broj: 2149/05-05-13-01   Donja Motičina , 14.01.2013.     Na temelju odredbe članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), Općinski načelnik Općine Donja Motičina objavljuje     JAVNU RASPRAVU O Prijedlogu […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina