Datum – 11. studenoga 2021

U Donjoj Motičini održana Vježba civilne zaštite „Obrana od poplave 2021.“

Sukladno odluci o održavanju terenske vježbe „Obrana od poplave 2021.“ donesene od strane načelnika Željka Kovačevića, 6. studenog 2021, godine u Donjoj Motičini na lokaciji Livade Varešice, ribnjak i potok Babina voda održana je vježba civilne zaštite. Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Donja Motičina i Plana djelovanja civilne […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina