Proračun

Plan razvojnih programa 2015

II. Rebalans 2015 – potpuni

Plan razvojnih programa 2016. godina

Potpuni proračun za 2016. godinu

Projekcije proračuna 2017. i 2018. godina

Ostvarenje proračuna 2015 godina

Realizacija proračuna opći dio – 2015 godina

Izvještaj  o ostvarenju proračuna za 2015. godinu

I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – REBALANS 2017-2018

Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg proračuna Općine Donja Motičina za 2016. godinu

Realizaciju proračuna Općine Donja Motičina od 01.01. – 30.06.2016.

Obrazac financijskih izvještaja za razdoblje 01.01. – 30.06.2016.

II Rebalans Proračuna za 2016. Godinu

Plan razvojnih programa 2016., 2017. I 2018. Godina

Izmjena Odluke o izvršenju proračuna za 2016. Godinu

Projekcije Proračuna za 2017. I 2018. Godinu

 

Proračun Općine Donja Motičina za 2017. godinu

Plan razvojnih programa

Odluka o izvršenju proračuna Općine Donja Motičina za 2017. Godinu

Projekcije Proračuna za 2018. I 2019. Godinu

 

Realizacija Proračuna Općine Donja Motičina za 2016. godinu

Financijski izvještaji Proračuna Općine Donja Motičina za 2016. godinu

 

Ostvarenje Proračuna 30.06.2017

Izvještaj 01-06/2017

Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA , 2018 I 2019 i 2020. GODINA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017, 2018 I 2019. GODINA

PROJEKCIJE PRORAČUNA 2017,2018 I 2019. GODINA – IZMIJENE

Projekcije proračuna 2019 i 2020 1 dio

Projekcije proračuna 2019 i 2020 2 dio

Proračun 2018 1 dio

Proračun 2018 2 dio

Rebalans

Financijski izvještaji za 2017. godinu.
Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna za 2017. godinu

Rebalans proračuna

Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018. godine

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Donja Motičina za 2018. godinu

Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu

Plan proračuna Općine Donja Motičina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2018. godinu

 

 

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina