Proračun

pdf

II. rebalans 2022. godine

Posjete: 4
Dodano datuma: 13-09-2022
pdf

Financijski izvještaj 2. kvartal

Posjete: 5
Dodano datuma: 11-07-2022
xlsx

Financijski izvještaj 1. kvartal

Posjete: 13
Dodano datuma: 11-07-2022
xlsx

Financijski izvještaj 2. kvartal

Posjete: 13
Dodano datuma: 11-07-2022
pdf

14. 1. REBALANS PRORAČUNA 2022. G

Posjete: 14
Dodano datuma: 06-06-2022
pdf

3. rebalans 2021 PRP

Posjete: 27
Dodano datuma: 22-12-2021
pdf

Plan proračuna za 2022 godinu PRP

Posjete: 43
Dodano datuma: 22-12-2021
pdf

Proračun 2022

Posjete: 48
Dodano datuma: 22-12-2021
pdf

3. REBALANS 2021. GODINE

Posjete: 37
Dodano datuma: 22-12-2021
pdf

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2021. GODINE

Posjete: 87
Dodano datuma: 23-02-2021
pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.

Posjete: 89
Dodano datuma: 17-12-2020
pdf

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2020.

Posjete: 114
Dodano datuma: 16-11-2020
pdf

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017, 2018 I 2019. GODINA

Posjete: 107
Dodano datuma: 19-12-2019
pdf

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA , 2018 I 2019 i 2020. GODINA

Posjete: 126
Dodano datuma: 19-12-2019
pdf

Plan razvojnih programa

Posjete: 141
Dodano datuma: 19-12-2019
pdf

Plan razvojnih programa 2016., 2017. I 2018. Godina

Posjete: 112
Dodano datuma: 19-12-2019
pdf

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – REBALANS 2017-2018

Posjete: 115
Dodano datuma: 19-12-2019
pdf

1. Odluka o izvršavanju proračuna 2020

Posjete: 150
Dodano datuma: 19-12-2019
pdf

PRORAČUN 2020, GODINE I PROJEKCIJE VIJEĆE

Posjete: 194
Dodano datuma: 19-12-2019
Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina