Naselja

Seona

Seona se nalazi na obroncima Krndije, sjeverozapadno od Našica. Za vrijeme osmanske vladavine (1532.-1687.), Seona se spominje u poreznom popisu Požeškog sandžaka 1579. godine, pod nazivom Seline u kojem se nalazilo 7 kuća. U ratu za oslobođenje Slavonije Seona je, kao i mnoga slavonska sela, napuštena. Krajem 1691. godine prestale su borbe i stanovništvo se […]

Poduzetnička zona u Donjoj Motičini

Za poticanje gospodarskog razvoja općine  te stvaranje boljih uvjeta poslovanja poduzetnika bitno je rješavanje pitanja poslovnog prostora, kako za već aktivne poduzetnike, tako i za one koji tek počinju poslovati. Taj se preduvjet vrlo jednostavno ostvaruje kroz gospodarske  zone.  Općina Donja Motičina je pristupila fazi izmjene prostornog uređenja naselja u koji će se implementirati poduzetnička […]

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA DONJA MOTIČINA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:350-02/12-01/22 URBROJ: 2149/05-12-05-01 Dana 03.08. 2012. godine stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada, te temeljem članka 44. istog, Općina Donja motičina objavljuje […]

Gornja Motičina

Gornja Motičina je naselje smješteno na sjevernim padinama Krndije uz rijeku Rijeku 10 km jugozapadno od središta općine Donje Motičine. Dijelovi naselja su zaseoci: Gradiška Stara, Jelašin, Kamenolom, Kerekuš, Kurjačara, Marin Dolac, Našičko Debelo Brdo, Rijeka Dol i Staklana. Gospodarska osnova ovog naselja su poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, šumarstvo te lov i uzgoj divljači. Prema popisu […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina