Loading...

Nedavne objave

2702, 2024

Savjetovanje – Plan upravljanja imovinom za 2024. godinu

Poštovani građani, pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Motičina za 2024. godinu. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti [...]

202, 2024

Obavijest o promjenama u obračunu poreza na dohodak

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 4. siječnja 2024. godine donijela Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (dalje u tekstu: Odluka) prema kojoj je Općina Donja Motičina [...]

Gospodarenje otpadom

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, obveza Općine Donja Motičina je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62a, broj telefona: 0631/606-116 ili na e-mail: opcina@donja-moticina.hr

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Donja Motičina će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Naša lokacija

Naša Lokacija