Loading...

Nedavne objave

2305, 2024

Anketa: Analiza „Mreža linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza na području Osječko-baranjske županije“

Osječko-baranjska županija analizira javni prijevoz kroz izradu studije  „Mreža linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza na području Osječko-baranjske županije“ radi uvida u trenutno stanje te planiranja aktivnosti usmjerenih ka povećanju kvalitete javnog prijevoza.   Ekonomski [...]

Gospodarenje otpadom

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, obveza Općine Donja Motičina je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62a, broj telefona: 0631/606-116 ili na e-mail: opcina@donja-moticina.hr

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Donja Motičina će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Naša lokacija

Naša Lokacija