Categories: O općini

by admin

Share

Podijeli

opcina-jedinstveni-upravni-odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica – Sanja Vidović, mag. iur. ( zamjena – Mateja Prelog, mag. iur.)
Administrativni referent – Lidija Mikičić
Komunalni radnik – Ivica Feil

OIB Općine: 05744763826

MB: 02552388

Broj žiro-računa: IBAN HR4925000091857600006