Jedinstveni upravni odjel

Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Rješenje o osnivanju i imenovanju povjerenstva

 

Vjekoslav Jakovljević – voditelj jedinstvenog upravnog odjela

                                      – referent za  financije i proračun, razrez i naplatu općinskih poreza, komunalne naknade i komunalnog doprinosa

Lidija Mikičić – administrativni referent

                         – daktilograf

                        – blagajnik

Gordana Knežević – vježbenica za poslove iz područja finacija i proračuna

Katarina Granat – vježbenica za poslove iz područja financija i proračuna

Marin Knežević – vježbenik za administrativne poslove 

Ivica Feil – komunalni djelatnik

 

OIB Općine: 05744763826

MB: 02552388

Broj žiro-računa: IBAN HR4925000091857600006

opcina-jedinstveni-upravni-odjel

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina