Akti Općinskog vijeća

pdf

Financijski plan i plan rada za 2019. godinu - Nezavisni vijećnici

Veličina: 3.20 MB
Posjete: 426
Dodano datuma: 28-12-2018
pdf

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Donja Motičina

Veličina: 544.01 KB
Posjete: 554
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Financijski plan i plan rada vijećnici

Veličina: 8.07 MB
Posjete: 283
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom

Veličina: 469.63 KB
Posjete: 251
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE DONJA MOTIČINA 2016. – 2020.

Veličina: 3.32 MB
Posjete: 664
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluka o zimskom čišćenju snijega za 2016

Veličina: 202.25 KB
Posjete: 237
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluku o darivanju nekretnina Domu zdravlja Našice bez naknade

Veličina: 25.60 KB
Posjete: 227
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Plan unapređenja zaštite od požara za 2016 godinu

Veličina: 46.07 KB
Posjete: 240
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluka o zakupu poslovnih prostora

Veličina: 64.24 KB
Posjete: 261
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna

Veličina: 19.09 KB
Posjete: 215
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove savjeta mladih

Veličina: 21.16 KB
Posjete: 229
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Donja Motičina

Veličina: 34.50 KB
Posjete: 296
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Statut općine

Veličina: 544.69 KB
Posjete: 245
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Program javnih potreba u kulturi Općine Donja Motičina u 2016. godini

Veličina: 224.04 KB
Posjete: 303
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Program gradnje 2016

Veličina: 215.95 KB
Posjete: 246
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja Motičina

Veličina: 621.51 KB
Posjete: 299
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Mjere zaštita i spašavanje 2015 – 2016

Veličina: 381.02 KB
Posjete: 326
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Analiza stanja – 2015

Veličina: 309.86 KB
Posjete: 264
Dodano datuma: 03-07-2018

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina