Akti Općinskog vijeća

pdf

Financijski plan i plan rada za 2019. godinu - Nezavisni vijećnici

Veličina: 3.20 MB
Posjete: 497
Dodano datuma: 28-12-2018
pdf

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Donja Motičina

Veličina: 544.01 KB
Posjete: 604
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Financijski plan i plan rada vijećnici

Veličina: 8.07 MB
Posjete: 332
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom

Veličina: 469.63 KB
Posjete: 305
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluka o utvrđivanju nerazvrstane ceste na području Općine Donja Motičina

Veličina: 365.37 KB
Posjete: 368
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE DONJA MOTIČINA 2016. – 2020.

Veličina: 3.32 MB
Posjete: 742
Dodano datuma: 03-07-2018
pdf

Odluka o zimskom čišćenju snijega za 2016

Veličina: 202.25 KB
Posjete: 284
Dodano datuma: 03-07-2018

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina