Izbori

Vijećnici

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu s Zakonom i Statutom. Čini ga 9 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Godišnji financijski izvještaj vijećnika za 2018. godinu Vijećnici Općinskog vijeća Općine […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina