Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJA MOTIČINA

NAČELNIK

 

Klasa: 350-02/13-01/03

Ur. broj: 2149/05-05-13-01

 

Donja Motičina , 14.01.2013.

 

 

Na temelju odredbe članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), Općinski načelnik Općine Donja Motičina objavljuje

 

 

JAVNU RASPRAVU

O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

''GOSPODARSKE ZONE JUGOISTOK“

DONJA MOTIČINA

 

 

 

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ''GOSPODARSKE ZONE JUGOISTOK“ DONJA MOTIČINA trajati će od od 24.01.2013. do 22.02.2013.godine.

Prijedlog plana biti će izložen u Općini Donja Motičina, Matije Gupca bb, 31513 D. Motičina svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Tijekom trajanja Javne rasprave biti će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općine 29.01.2013 godine u 11,00 sati.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općinskom načelniku Općine Donja Motičina ili Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno do 22.02.2013. godine.

 

 

 

 

NAČELNIK

Željko Kovačević