POTPISIVANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA NA DRUŠTVENOM DOMU ASTOR

Načelnik Općine Donja Motičina, Željko Kovačević je dana 17. ožujka 2021. godine donio Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave radova za rekonstrukciju krovišta na Društvenom domu Astor. U provedenom postupku pravovremeno su pristigle 2 ponude te je kao najpovoljnija odabrana ponuda Limarije Bandalo, obrta za limarske i građevinske radove iz Đurđenovca. Sukladno navedenom, načelnik Općine Donja Motičina će danas, dana 31. ožujka 2021. godine u prostorijama Općine Donja Motičina, potpisati Ugovor s Limarijom Bandalo, obrtom za limarske i građevinske radove iz Đurđenovca o izvođenju radova rekonstrukcije krovišta na Društvenom domu Astor u Donjoj Motičini. Cijena radova bez PDV-a iznosi 41.565,00 kuna, a s PDV-om iznosi 51.956,28 kuna. Cilj projekta je sanacija krovišta, rekonstrukcija komunalne infrastrukture i povećanje energetske učinkovitosti zgrade.

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina