Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

javna-rasvjeta-2

crkvaJavna rasvjeta u Ulici Matije Gupca u Donjoj Motičini i u Ulici Zrinskih i Frankopana u Seoni u fazi je izrade projektne dokumentacije i provođenja postupka za izdavanje lokacijske dozvole. Izgradnja Javne rasvjete, odnosno, građevinski radovi trebali bi započeti u proljeće 2012. godine.

 

Tada će napokon i glavna ulica Donje Motičine imati prikladno osvjeteljenje koje će znatno olakšati prometovanje Donjom Motičinom, osigurati veću sigurnost vozila i pješaka za vrijeme loših vremenskih uvjeta noću, povećati sigurnost svih gospodarskih objekata od provala i uništavanja javne imovine, te naravno dodati jedan ljepši estetski ugođaj selu. Naselje Seona također će dobiti javnu rasvjetu u dijelu ulice Zrinskih i Frankopana, što pokazuje da se u općinska naselja ulaže u skaladu sa veličinom i potrebama, kako bi svi imali uravnotežen razvoj.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-branjske županije, proveo je uvid u idejni projekt javne rasvjete u Donjoj Motičini. Općinski načelnik Željko Kovačević konstatira: u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za javnu rasvjetu u naselju Donja Motičina,  određeni su uvjeti i čim im bude udovoljeno, krenut će se u izradu glavnog projekta. Sljedeća rasprava sazvana je za 15. prosinca, radi izdavanja lokacijske dozvole. U izradi je i projekt za naselje Seona – dodao je i izvijestio da je vrijednost investicije za naselje Donja Motičina oko 450.000 kuna, za naselje Seona oko 300.000 kuna, a investitor oba projekta je Općina Donja Motičina. Željko Kovačević je napomenuo da tijekom sljedeće godine očekuje izgradnju javne rasvjete u ova dva naselja, odnosno dovršetak projekata.

  javna-rasvjeta-1javna-rasvjeta-2

 

slike: Ulica Matije Gupca u Donjoj Motičini

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije Osijek, na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) povodom zahtjeva Općine Donja Motičina, Donja Motičina, M. Gupca b.b. u predmetu izdavanja lokacijske dozvole, upućuje

 

JAVNI POZIV

I.   Pozivaju se podnositelj zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju javne rasvjete u naselju Donja Motičina, ul. M. Gupca sve na području Općine Donja Motičina na česticama k.č.br: 1523, 473/3, 1524 i 1020/1 katastarska općina Donja Motičina, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola da izvrše uvid u idejni projekt z.o. 139/11 od listopada 2011. godine izrađen u Valenčak d.o.o. Našice, Pejačevićev trg 11. glavni projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

radi davanja izjašnjenja.

II.  Uvid u idejni projekt i davanje izjašnjenja i može se izvršiti u prostorijama Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice, Pejačevićev trg 7, drugi kat, soba br. 37. na dan 15. prosinca 2011. godine u vremenu od 08,00 do 08,30 sati.

Osobe koje se odazovu pozivu, dužni su dokazati svojstva stranke (izvadak iz z.k., kupoprodajni ugovor i sl.)

III.   Obavještavaju se pozvani da se pozivu ne moraju odazvati osobno već mogu uputiti svoga opunomoćenika, a lokacijska dozvola se može izdati i ako se pozvani ne odazovu pozivu.

IV.  Ovaj poziv biti će objavljen u „Glasu Slavonije“ te izložen na građevnim česticama, odnosno građevini za koju je zatražena lokacijska dozvola i oglasnoj ploči Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice, Pejačevićev trg 7.

V.  Strankama koje se ne odazovu pozivu na uvid, dostava lokacijske dozvole izvršit će se na oglasnoj ploči Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice, Pejačevićev trg 7 u trajanju od 8 dana.