Akti Općinskog vijeća

pdf

Financijski plan i plan rada vijećnici

Veličina : 8.47 mb
Otvaranja : 127
Dodano: 03-07-2018
pdf

Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom

Veličina : 480.90 kb
Otvaranja : 122
Dodano: 03-07-2018
pdf

RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE DONJA MOTIČINA 2016. – 2020.

Veličina : 3.48 mb
Otvaranja : 205
Dodano: 03-07-2018
pdf

Odluka o zimskom čišćenju snijega za 2016

Veličina : 207.10 kb
Otvaranja : 108
Dodano: 03-07-2018
pdf

Odluku o darivanju nekretnina Domu zdravlja Našice bez naknade

Veličina : 26.21 kb
Otvaranja : 108
Dodano: 03-07-2018
pdf

Plan unapređenja zaštite od požara za 2016 godinu

Veličina : 47.17 kb
Otvaranja : 104
Dodano: 03-07-2018
pdf

Odluka o zakupu poslovnih prostora

Veličina : 65.79 kb
Otvaranja : 123
Dodano: 03-07-2018
pdf

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna

Veličina : 19.55 kb
Otvaranja : 98
Dodano: 03-07-2018
pdf

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Donja Motičina

Veličina : 35.33 kb
Otvaranja : 169
Dodano: 03-07-2018
pdf

Statut općine

Veličina : 557.76 kb
Otvaranja : 121
Dodano: 03-07-2018
pdf

Program gradnje 2016

Veličina : 221.13 kb
Otvaranja : 110
Dodano: 03-07-2018
pdf

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja Motičina

Veličina : 636.43 kb
Otvaranja : 167
Dodano: 03-07-2018
pdf

Mjere zaštita i spašavanje 2015 – 2016

Veličina : 390.16 kb
Otvaranja : 144
Dodano: 03-07-2018
pdf

Analiza stanja – 2015

Veličina : 317.30 kb
Otvaranja : 112
Dodano: 03-07-2018

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina