Akti Općinskog vijeća

Analiza stanja – 2015

Mjere zaštita i spašavanje 2015 – 2016

Odluka za društveni dom,odluka o izradi gosp. strategiej razvoja općine D. Motičina i druge odluke

Odluka o naknadi za rad  Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja Motičina

Program gradnje 2016

Program održavanja komunalne  infrastrukture u 2016. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade

Program javnih potreba u kulturi Općine Donja Motičina u 2016. godini

Statut općine

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Donja Motičina

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove savjeta mladih

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna

Odluka o zakupu poslovnih prostora

Plan unapređenja zaštite od požara za 2016 godinu

Odluka o kriterijima davanja na uporabu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Donja Motičina – bez naknade

Odluku o darivanju nekretnina Domu zdravlja Našice bez naknade

Odluku o darivanju nekretnina OŠ „Vladimir Nazor“ Feričanci bez naknade

Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Donja Motičina – prva i druga

Odluku o prihvaćanju Plana o zaštiti od požara i procijene o ugroženosti od požara na području općine Donja Motičina

Odluka o zimskom čišćenju snijega za 2016

Odluka o prihvaćanju Razvojne Strategije Općine Donja Motičina od 2016.-2020. godine

RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE DONJA MOTIČINA 2016. – 2020.

Odluka o utvrđivanju nerazvrstane ceste na području Općine Donja Motičina

Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom

Financijski plan i plan rada vijećnici

ODLUKA-o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Donja Motičina

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina