Poziv za dostavu ponuda u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Višenamjenskog doma u Donjoj Motičini

pdf

Poziv za dostavu ponuda

Otvaranja : 9
Dodano: 14-02-2020
docx

PRILOG I-Izjava o nekažnjavanju

Otvaranja : 5
Dodano: 14-02-2020
docx

PRILOG II-Ponudbeni list

Otvaranja : 5
Dodano: 14-02-2020
docx

PRILOG III- Troškovnik

Otvaranja : 6
Dodano: 14-02-2020

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina