Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

sastanak127.1.2011. Jučer je u Donjoj Motičini s početkom u 18 sati održana 11. sjednica Općinskog vijeća. Na sjedini su uz načelnika Željka Kovačevića i predsjednice općinskog vijeća Ružice Mikičić bili prisutni i ostali općinski vijećnici.

 


Razgovaralo o prijedlogu Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka. Bilo je govora o sportu za koji se izdvojilo 71 tisuća kuna, kulturi za koju se izdvojilo 54 tisuće kuna  i o programu javnih potreba socijalnoj skrbi. Također je razgovaralo o gradnji objekata i uređenju komunalne infrastrukture u ovoj godini te o koncesijama, prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Pod točkom razno oporbene vijećnike je zanimalo što je sa ulaganjima od 70 tisuća kuna koja su trebala biti utrošena za dom u Seoni. Načelnik Kovačević je objasnio kako je to predviđeno za sanaciju krovišta doma jer je počeo prokišnjavati na nekoliko mjesta a da je to od iznimne važnosti za općinu. Vijećnik HDZ-a Matija Peržić je upitao što je sa organizacijom vinca te je upitao što je sa nesavjesnim mještanima koji otpadne vode ispuštaju u svoje bunare te na taj način njih pretvaraju u septičke jame. Načelnik je odgovorio kako će se osobno pobrinuti da se to spriječi jer je voda jedan od dragocjenijih blaga koje ovo mjesto ima.