Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Dana 7. kolovoza Općina Donja Motičina potpisala je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze Seona – državna cesta D2 s Valenčak d.o.o. u vrijednosti 26.212,50 eura. Izradom ovog projekta Općina stječe mogućnost prijave na buduće
natječaje EU fondova.