Categories: Vijesti

by Tomislav Sokol

Share

Podijeli

Dana 09. kolovoza 2023. godine ministar unutarnjih poslova Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, s posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade sukladno Procjeni rizika.

Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator je jedinica lokalne samouprave, pravne osobe i udruge.
Trošak edukacije snosi organizator.

Predviđeno trajanje edukacije je 3 školska sata (135 minuta).

Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreća, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Vrijeme održavanja: 11. ožujka 2024. godine u 16:00 h.
Mjesto održavanja: Općina Donja Motičina, vijećnica, Matije Gupca 62 A, Donja Motičina.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina. Osoba za kontakt je Matko Stuparić, telefon: 031/606-116, e-mail: opcina@donja-moticina.hr.