Javna rasvijeta

U tijeku je provedba javne nabave za javnu rasvjetu u naseljima Donja Motičina i Seona. Trenutno se radi na ocijeni pristiglih ponuda. Početak radova se očekuje u proljeće 2014. godine.

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina