Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

OPĆINA DONJA MOTIČINA kao upravitelj nerazvrstanih cesta na području Donje Motičine, upućuje

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na katastarskim česticama broj: 485/2 i 466/1 u k.o. Donja Motičina

i dio Ulice Ivana Gundulića na katastarskim česticama broj: 468/10, 469/8, 470/2, 470/3, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 473/3, 473/4, 473/5, 476/1 i 476/2 u k.o. Donja Motičina.

Obaviještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste da će u vremenu od 11.10. do 18 10. 2017. godine moći dati svoje primjedbe i prijedloge svakim radnim danom od 8:00 – 14:00 h na geodetske elaborate broj 092/2017 i 089/2017 koje je izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Dražen Ajh, ing. geodezije, Hrvatske Republike 43, Osijek.

Javni uvid održat će se u prostorijama Općine Donja Motičina dana 18.10.2017. godine u vremenu od 10:00 – 12:00 h, na adresi Općine Donja Motičina, Matije Gupca 62 A, Donja Motičina.