Categories: Vijesti

by Tomislav Sokol

Share

Podijeli

Sjednica će se održati dana 13. ožujka 2024. godine (srijeda) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Donja Motičina sa sljedećim

 

 

DNEVNIM REDOM:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donja Motičina za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donja Motičina za 2023. godinu,
 3. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa javnih potreba  protupožarne i civilne zaštiti na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 4. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 5. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 6. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i novčane pomoći na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 7. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 8. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa javnih potreba u razvoju sporta i rekreacije na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 9. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 10. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 11. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 12. Godišnje izvješće o planiranim i utrošenim sredstvima iz Programa korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2023. godini,
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste Donja Motičina – Gornja Motičina“,
 14. Prijedlog Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Donja Motičina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro,
 15. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje društvenog doma Astor u Donjoj Motičini,
 16. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje Društvenog doma u Seoni,
 17. Prijedlog Odluke o grobljima,
 18. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete,
 19. Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu,
 20. Izvješće o obavljanju dimnjačarskih poslova za 2023. godinu,
 21. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Donja Motičina za 2023. godinu,
 22. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
 23. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine,
 24. Različito.