Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Općina Donja Motičina ove školske godine sufinancirat će troškove kupnje radnih bilježnica
za učenike osnovnih škola.
Pravo na sufinanciranje radnih bilježnica ostvaruju učenici od 1. do 8. razreda koji polaze
Osnovnu školu Vladimira Nazora, Feričanci, Područnu školu Donja Motičina i Područnu
školu Seona kao i oni učenici koji polaze drugu osnovnu školu uz uvjet da učenik i barem
jedan roditelj/skrbnik imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Donja Motičina.
Sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica iznosi 50,00 EUR (bon).
Da bi ostvario pravo na sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica (bon), roditelj/
skrbnik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina zahtjev za
sufinanciranje.
Uz zahtjev za sufinanciranje potrebno je priložiti:
– dokaz o prebivalištu: obostranu presliku osobne iskaznice  ili uvjerenje o prebivalištu
ne starije od 6 mjeseci za jednog roditelja/skrbnika.
Zahtjev za sufinanciranje s pripadajućom dokumentacijom (uz istovremeno podizanje bona)
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina, Matije Gupca 62 A,
Donja Motičina od 24. srpnja 2023. godine do 26. srpnja 2023. godine od 8:00 sati do 14:00
sati (pauza od 10:30 sati do 11:00 sati).
U slučaju da roditelj/skrbnik ne može doći u predviđeno vrijeme, novi termin može se
dogovoriti na broj telefona: 031/606-116.
Popunjeni i potpisani bonovi podnose se u knjižaru i papirnicu Pin, Kralja Tomislava 2, 31
500 Našice gdje se preuzimaju radne bilježnice.

Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Motičina

 

Zahtjev za sufinanciranje – preuzmite