Categories: Vijesti

by Tomislav Sokol

Share

Podijeli

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 4. siječnja 2024. godine donijela Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (dalje u tekstu: Odluka) prema kojoj je Općina Donja Motičina razvrstana u II. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Za izračun indeksa razvijenosti koriste se sljedeći pokazatelji:
1. prosječni dohodak po stanovniku
2. prosječni izvorni prihodi po stanovniku
3. prosječna stopa nezaposlenosti
4. opće kretanje stanovništva
5. stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje)
6. indeks starenja.

Indeks razvijenosti daje informaciju o međuodnosu između jedinica lokalne samouprave u određenom trenutku, baziranom na prosjeku vrijednosti definiranih pokazatelja u 3 godine.
Pomak određene jedinice lokalne samouprave na rang ljestvici odražava bržu ili sporiju dinamiku razvoja te jedinice u odnosu na ostale jedinice u Hrvatskoj.

Općina Donja Motičina je navedenom Odlukom pomaknuta s 482. na 434. mjesto na rang ljestvici.
Svaki zaposlenik treba obaviti promjene u svojoj poreznoj kartici. Promjene zaposlenik može obaviti u sustavu e-građani, dolaskom u Poreznu upravu, a promjene mogu napraviti i poslodavci za svoje zaposlenike.

Poduzeća i njihova računovodstva plaću će isplatiti u skladu s novostima te će na istu obračunati 100% poreza. Bez obzira na to kada će biti obavljene promjene u poreznoj kartici zaposlenici neće morati plaćati porez na kraju godine jer će porez biti obračunat pri isplati plaće.