Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Vijećnici su na 12. sjednici općinskog vijeća donijeli izvješća o ostvarenju Proračuna Općine Donja Motičina za 2010. godinu, Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračunu Proračuna za 2010. godinu, izvješća o uplaćenim i utrošenim sredstvima komunalne naknade, održavanje grobnih mjesta javnih potreba u kulturi, športu, socijalnoj skrbi, naplati općinskih poreza, planu gospodarenja otpadom i izvješće općinskog načelnika.

Donesene su odluke o provođenju sustavne deratizacije, dodjeli općinske prostrorije savjetu mladih i programi za zaštitu i spašavanje za 2011. godinu, zatim program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade.

Vijećnik Matija Peršić pitao je da li netko kontrolira iskop rudina kod Seone i da li znamo koliki je povrat zemlje vlasnicima.

Načelnik je odgovorio da ćekamo izmjene PPUO Donja Motičina i onda ćemo vidjeti gdje i koliko se vrši iskop rudina a što se tiče povrata zemlje znamo za 36 hektara koji su vraćeni vlasnicima.