Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

svec-300Jučer, 30.svibnja 2011. godine u vijećnici općine Donja Motičina održana je13. sjednica Općinskog vijeća sa početkom u 19 h. Sjednici su prisustvovali svi vijećnici, sa izuzetkom vijećnika Vladimira Lukačića( HSS). Također, sjednici su nazočili i Željko Kovačević – općinski načelnik, Dražen Damjanović i Vjekoslav Jakovljević. Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Ruža Mikičić, te predložila nadopunu dnevnog reda sa dvije točke više i pozvala nazočne vijećnike da izlože svoje prijedloge dnevnog reda. Nakon glasovanja usvojen je dnevni red od 7 točaka.

Na sjednici je usvojena odluka o izmjenama i dopunama proračuna općine Donja Motičina za 2011. godinu, tako da prihodi i rashodi sada iznose 2.519.000 kn. Takodjer, Općinsko vijeće donijelo je odluku o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Ulaganja se odnose na nerazvrstane ceste u općini, nasipanjem makadamskih cesta kamenom, postavljanje nadstrešnica na autobusnim ugibalištima, kako u Donjoj Motičini, tako i u Seoni. Također, sredstva će biti utrošena i na investicijsko održavanje groblja u Donjoj Motičini, te gradnju staza na groblju u Seoni i Donjoj Motičini. Doneseni program uključuje i izgradnju javne rasvjete u ulici Matije Gupca( Donja Motičina), uređenje društvenih domova u Seoni i Gornjoj Motičini. Također, program uključuje i presvlačenje ulica asfaltom(Vinogradska, I.Mažuranića, P. Miškine, Salajev sokak i Mikičićev sokak) u Donjoj Motičini, plinifikaciju Općine Donja Motičina, izradu projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Općine. Izmjene i dopune cijelog programa objavljene su u "Službenom glasniku Općine Donja Motičina".

 

 Na sjednici je izmjenjen program javnih potreba u sportu Općine Donja Motičina za 2011. godinu, kao i program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini, koji uključuje pomoći za ogrjev socijalno ugroženih obitelji, pomoći za novorođenčad i sufinanciranje prijevoza učenika.

 

Sve točke dnevnog reda, vijećnici su usvojili jednoglasno, a rebalans proračuna jednoglasno je donesen.