Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Odrzana-radionica-na-temu-odvojenog-prikupljanja-otpada-u-mobilno-reciklazno-dvoriste-5

PROJEKT MOBILNO POSTROJENJE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA DONJA MOTIČINA: Održane radionice za odvajanje otpada uz pomoć mobilnog reciklažnog dvorišta

Mještani Donje Motičine saznali sve o važnosti razvrstavanja otpada

Gdje se trebaju odlagati raznovrsni problematični otpad, građevinski otpad, glomazni otpad, metal, papir, plastiku, ulja, tekstil, lijekove kojima je istekao rok trajanja ili stare baterije?

Odgovor na ovo pitanje znaju stanovnici općine Donja Motičina, koji su sudjelovali na radionicama za odvajanje otpada uz pomoć novog mobilnog reciklažnog dvorišta.

Osvještavanje o važnosti odvajanja otpada

Mještani općine Donja Motičina saznali su sve o funkcioniranju i ulozi mobilnog reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom, na dvije radionice koje su održane 12. ožujka 2021. i 18. ožujka 2021. na prostoru DVD-a Donja Motičina.

Tijekom dvije radionice, na kojima je sudjelovalo oko 40 mještana općine, voditelj radionica Hrvoje Šleder iz tvrtke Našički park d.o.o., pojasnio je važnost održivog gospodarenja otpadom te koristi koje donosi.

Mještani općine naučili su razliku između otpada i smeća te da pravilnim razvrstavanjem veliki dio otpada postaje sirovina za proizvodnju novih proizvoda, čime se minimizira negativan utjecaj na okoliš i smanjuju troškovi zbrinjavanja.  Ukratko je pojašnjen i zakonski okvir Europske unije koji se tiče odvajanja otpada, obaveze koje Republika Hrvatska ima po njemu te posljedice koje može imati zbog neispunjavanja obaveza.

Kako bi i oni dali svoj doprinos ostvarenju ciljeva vezanih za odvajanje otpada i očuvanje okoliša, stanovnici općine su potaknuti da odvajaju otpad kako na svom kućnom pragu, ali i da počnu koristiti mobilno reciklažno dvorište koje služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Što se može odložiti u mobilno reciklažno dvorište?

Kao posebne vrste otpada koje mobilno reciklažno dvorište zaprima istaknuti su problematični otpad, građevinski otpad iz kućanstva, jestiva ulja i masti, krupni/glomazni otpad, otpadni papir, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, lijekovi te ostali otpad (građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima, tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari, otpadne gume i oštri predmeti).

Sudionici radionice dobili su i brojne praktične savjete o tome kako smanjiti količinu komunalnog otpada i pravilno razvrstavati otpad u kućanstvu te informacije o funkcioniranju mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Donja Motičina.

Projekt u sklopu kojeg je mobilno reciklažno dvorište je predstavio i načelnik općine Željko Kovačević, koji je iskoristio priliku da mještane potakne na savjesno odvajanje otpada i davanje doprinosa očuvanju okoliša.

O projektu

Projekt Mobilno postrojenje za razvrstavanje otpada Donja Motičina sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, opasnih i neopasnih, koje se ne smiju odlagati u komunalni otpad.

Nositelj projekta je Općina Donja Motičina, a razdoblje provedbe projekta od 1. 12. 2020. do 1. 12. 2021.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 201.750,00 kuna, dok je iznos EU sufinanciranja 171.487,50 kuna (85%).

Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Općine Donja Motičina.