Otvaranje ponuda u postupku Javne nabave

grb-300_1Danas u 10. h sati 20. lipnja 2011. otvaraju se ponude u sklopu Javne nabave u predmetu "Popravak nerazvrstanih cesta u Donjoj Motičini".         

  Radovima će se izvršiti rekonstrukcija cesta u ulicama Salajev sokak, ulici Pavleka Miškine, ulica Ivana Mažuranića i Mikičićev sokak presvlačenjem novog sloja asfalta.                                                                                                      

Ponude se otvaraju u prostorijama općine, a u koju će izvršiti "Povjerenstvo za otvaranje i izbor ponuda".

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina