Loading...

Nedavne objave

1909, 2023

Sufinanciranje mjesečnih karti za učenike srednje škole

Dana 01. rujna Općina Donja Motičina i Panturist d.d. potpisali su Ugovor o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola s područja Općine Donja Motičina. Općina Donja Motičina sufinancirati će učeničke mjesečne karte sa [...]

3108, 2023

Biciklistička staza Seona – državna cesta D2

Dana 7. kolovoza Općina Donja Motičina potpisala je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze Seona – državna cesta D2 s Valenčak d.o.o. u vrijednosti 26.212,50 eura. Izradom ovog projekta Općina stječe mogućnost [...]

2408, 2023

Obavijest o prekidu električne energije

Obavještavaju se stanovnici Općine Donja Motičina da će dana 25. kolovoza 2023. godine (petak) zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija u naseljima Donja Motičina, Gornja Motičina i Seona u [...]

2007, 2023

Obavijest o preuzimanju bonova za radne bilježnice

Općina Donja Motičina ove školske godine sufinancirat će troškove kupnje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. Pravo na sufinanciranje radnih bilježnica ostvaruju učenici od 1. do 8. razreda koji polaze Osnovnu školu Vladimira Nazora, Feričanci, [...]

1207, 2023

Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta

Obavještavaju se korisnici javne usluge da će mobilno reciklažno dvorište Općine Donja Motičina raditi petkom od 10,00h do 14,00h, ulica Matije Gupca 33, Donja Motičina.

707, 2023

Transparentnost

Općinski načelnik Općine Donja Motičina, g. Željko Kovačević, sudjelovao je dana 5. srpnja 2023. godine na prezentaciji Instituta za javne financije na kojoj su predstavljeni rezultati najnovijeg ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti svih hrvatskih županija, gradova [...]

Gospodarenje otpadom

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, obveza Općine Donja Motičina je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62a, broj telefona: 0631/606-116 ili na e-mail: opcina@donja-moticina.hr

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Donja Motičina će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Naša lokacija

Naša Lokacija