Pokrenut postupak izrade geodetskog elaborata za diobu k.č. br. 792/2 u k.o. u Seoni

Općina Donja Motičina pokrenula je postupak izrade geodetskog elaborata za diobu k.č. br. 792/2 u k.o. u Seoni u skladu s člankom 25. stavkom 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN 112/2018).

Nakon provedbe parcelacije biti će formirano 15 novih čestica za izgradnju nekretnina. Općina Donja Motičina donijeti će kriterije za podjelu navedenih čestica mladim obiteljima iz Seone kao poticaj za prvu nekretninu.

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina