Poziv na otvoreno savjetovanje  u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Donja Motičina

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje je otvoreno do 28. travnja 2023. godine.

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina