Poziv za dostavu ponuda u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Višenamjenskog doma u Donjoj Motičini

pdf

Poziv za dostavu ponuda

Posjete: 88
Dodano datuma: 14-02-2020
docx

PRILOG I-Izjava o nekažnjavanju

Posjete: 55
Dodano datuma: 14-02-2020
docx

PRILOG II-Ponudbeni list

Posjete: 65
Dodano datuma: 14-02-2020
docx

PRILOG III- Troškovnik

Posjete: 68
Dodano datuma: 14-02-2020

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina
Povećaj slova
Omogući kontraste