Poziv za dostavu ponuda u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Višenamjenskog doma u Donjoj Motičini

pdf

Poziv za dostavu ponuda

Posjete: 128
Dodano datuma: 14-02-2020
docx

PRILOG I-Izjava o nekažnjavanju

Posjete: 104
Dodano datuma: 14-02-2020
docx

PRILOG II-Ponudbeni list

Posjete: 104
Dodano datuma: 14-02-2020
docx

PRILOG III- Troškovnik

Posjete: 114
Dodano datuma: 14-02-2020

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina