Poziv za dostavu ponuda u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Višenamjenskog doma u Donjoj Motičini

pdf

Poziv za dostavu ponuda

Hits: 72
Date added: 14-02-2020
docx

PRILOG I-Izjava o nekažnjavanju

Hits: 45
Date added: 14-02-2020
docx

PRILOG II-Ponudbeni list

Hits: 55
Date added: 14-02-2020
docx

PRILOG III- Troškovnik

Hits: 58
Date added: 14-02-2020

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina