Poziv za dostavu ponuda u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Višenamjenskog doma u Donjoj Motičini

pdf

Poziv za dostavu ponuda

Hits: 65
Date added: 14-02-2020
docx

PRILOG I-Izjava o nekažnjavanju

Hits: 42
Date added: 14-02-2020
docx

PRILOG II-Ponudbeni list

Hits: 46
Date added: 14-02-2020
docx

PRILOG III- Troškovnik

Hits: 52
Date added: 14-02-2020

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina