Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

U prostorijama Općine Donja Motičina dana 11. listopada 2021. godine u

10,00 sati održan je sastanak na temu plana vježbi civilne zaštite koje će se izvesti

u Donjoj Motičini 6. studenog 2021. godine.

Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Donja Motičina i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Donja Motičina.

Aktivnosti koje će se provoditi odnose se na provedbu mjera civilne zaštite obrane od poplave, evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva.

Terensko – pokazna vježba treba pokazati mogućnost i kapacitete operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Na sastanku imenovana je Upravljačka skupina vježbe; Lidija Paljević, Načelnica stožera civilne zaštite Općine Donja Motičina – koordinator vježbe

Zlatko Vinković, Zapovjednik DVD – a Donja Motičina – Zapovjednik vježbe

Silvana Pirić, Područni ured civilne zaštite Osijek – Voditeljica službe za prevenciju i pripravnost.

Osim Upravljačke skupine na sastanku su bili nazočni;

Željko Kovačević, načelnik Općine Donja Motičina

Mišo Tomac, Zamjenik načelnice stožera civilne zaštite Općine Donja Motičina

Davor Vrabac, predsjednik DVD – a Donja Motičina

Igor Feldi, član stožera za zbrinjavanje i evakuaciju

Milenko Lacović, Hrvatske vode

Tomislav Katavić, Zapovjednik postrojbe civilne zaštite

Josip Diklić, HGSS stanica Osijek

Zora Dragun-Šmital, Područni odjel civilne zaštite Osijek.