Categories: Dokumenti

by admin

Share

Podijeli

PROSTORNI PLAN OPĆINE DONJA MOTIČINA

 

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2014

PRORAČUN OPĆINE DONJA MOTIČINA ZA 2014. GODINU

ODLUKA OPRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POLUGODIŠNJA REALIZACIJA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

IZVJEŠTAJI  PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014.

REBALANS PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

POPIS SKLOPLJENIH UGOVORA 2014. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

 

PRORAČUN OPĆINE DONJA MOTIČINA ZA 2015. GODINU

PROJEKCIJE PRORAČUNA 2015. – 2017. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU

REALIZACIJA PRORAČUNA U 2014.GODINI

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJA MOTIČINA OD 1.1.2014. DO 31.12.2014. GODINE

ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE DONJA MOTIČINA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZRADI III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJA MOTIČINA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA U OPĆINI DONJA MOTIČINA

 

1.REBALANS PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

RAZVOJNI PROGRAMI 

IZMJENE PLANA NABAVE 2015. DONJA MOTIČINA

OSTVARENJE PRORAČUNA 30.06.2015.

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2015. GODINA

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJE OPĆINE DONJA MOTIČINA

3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJA MOTIČINA – TEKSTUALNI DIO

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 3. IZMJENA I DOPUNA PPUO DONJA MOTIČINA – PRVI DIO

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 3. IZMJENA I DOPUNA PPUO DONJA MOTIČINA – DRUGI DIO

POPIS POTPISANIH UGOVORA U 2015. GODINI.