Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

sjednica-opcinskog-vijeca

crkvaJučer (08. 09. 2011. godine) je u prostoru vijećnice Općine Donja Motičina održana  15. sjednica općinskog vijeća. Sjednica je započela u 19.00 sati, a sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća gđa. Ružica Mikičić.

Sjednici su bili nazočni slijedeći vijećnici: Ružica Mikičić, Antun Kolarić, Darko Paljević, Siniša Cvijetović, Mišo Tomac i Đuro Žigić, a nisu bili vijećnici Vladimir Lukačić, Mirko Knežević i Matija Peršić. Također, sjednici je bio nazočan i općinski načelnik Željko Kovačević te zamjenik načelnika Dražen Damjanović. Sjednicu su medijski pratili predstavnici sredstava javnog priopćavanja gosp. Ivan Ćosić, urednik portala nasice.com i Kristijan Katarinček sa radija Našice.

Gđa. Ružica Mikičić napominje da su vijećnici dobili uz saziv sjednice i prijedlog dnevnog reda, te daje nadopunu dnevnog reda sa dvije točke više i poziva nazočne da daju svoje prijedloge za dopune i izmjene istog. Kako nije bilo prijedloga usvojen je dnevni red sa 6 točaka: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 14 sjednice općinskog vijeća

Prjedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Donja Motičina

za 2011. godinu

Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina

Prijedlog Odluke o sudjelovanju roditelja u troškovima dječjeg vrtića “Zvončić” – Našice, područni vrtić Donja Motičina za 2011./2012. godinu

Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2011. godine

Različito

Zapisnik  sa 14 sjednice je nakon glasovanja uz 5 glasova za i 1 protiv usvojen.  Vijećnici su usvojili polugodišnji obračun proračuna uz 5 glasova za i 1 protiv. Nakon otvaranja rasprave za treću točku načelnik Željko Kovačević upoznaje vijećnike da je općina morala donijeti izmjene i dopune prostornog plana jer je to zakonska obveza, a sukladno tome  usklađenje  sa županijskim planom, načelnik dodaje "da općinu ovo neće koštati ni lipe tj. da će isfinancirati firma “Crna glava” jer se to radilo za njihove potrebe." Nakon provedenog glasovanja općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina. Pod točkom br. 4 dnevnog reda, raspravljalo se o sudjelovanju roditelja u troškovima dječjeg vrtića "Zvončić" , a načelnik Željko Kovačević upoznaje vijećnike se nije ništa mijenjalo u vezi cijene dječjeg vrtića "jer je dosta teška financijska situacija tako da i dalje ostaje 200,00 kuna a roditelji iz Seone i Gornja Motičine plaćaju samo troškove prehrane." Nakon provedenog glasovanja općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluke o sudjelovanju roditelja u troškovima dječjeg vrtića “Zvončić” – Našice, područni vrtić Donja Motičina za 2011./2012. godinu. Pod točkom 5 dnenog reda načelnik je iznio izvješće o svom radu za navedeni period, te je istaknuo slijedeće:

"da je u tom vremenu održao jako puno sastanaka u županiji i Hrvatskim vodama,

obavio jako puno razgovora sa mještanima,

radovi na iskopu plinofikacije su krenuli sa danom 08.09.2011. godine,

projekat kanalizacije je gotov i lokacijska dozvola tako da ćemo moći ići prema fondovima tražiti sredstva,

izmjera zemljišta će isto krenuti ove jeseni, izvođač je izabran i samo moram ići u Zagreb na potpisivanje ugovora,

papiri za izgradnju športske dvorane pokraj naše škole u Donjoj Motičini su pri kraju tako da ćemo i to moći nominirati u projekte,

asfaltirali smo Vinogradsku ulicu,

opremili dječje igralište u Gornjoj Motičini,

obilježili Dan općine,

zaposlili ljude na javnim radovima,

izgradili nadstrešnice u Seoni,

održali sjednice studije okoliša za firmu “Crna glava”,

imat ćemo obilježavanje 20. godišnjice odlaska hrvatskih branitelja u Vukovar na kraju ovog mjeseca."

 Gđa. Ružica Mikičić se zahvaljuje načelniku na velikoj požrtvovnosti, te ističe da je jako puno toga napravio u ovom periodu. Nakon provedenog glasovanja općinsko vijeće je uz 5 glasova za i 1 protiv prihvatilo izvješće općinskog načelnika.

rijec-nacelnika

Pod točkom 6. vijećnici su mogli postaviti pitanja, što je iskoristio vijećnik HSS-a gosp. Đuro Žigić te pohvalio rad ljudi koji uređuju groblje, te kaže: "da se popravi kapija na groblju na drugim vratima na ulazu i da se napravi jedna rupa u kojoj bi se odlagalo smeće jer se sada odlaže na puno mjesta u groblju, kabel koji je kod Astora treba ukopati ili maknuti jer će neko dijete nastradati i pita da li je općina financirala turnir NK u Motičini,  zatim dokle se došlo sa parnicom Resler."  Načelnik Željko Kovačević odgovara: "smeće se odlaže na jednom mjestu i  reći ću da se postavi tabla ispred gdje se odlaže smeće, općina nije dala niti lipu za turnir u Motičini, što se tiče parnice Resler žalba je na županijskom sudu i mi nemamo utjecaja na to." Gđa. Ružica Mikičić ističe: "upozorila sam našeg komunalnog djelatnika Ivicu Feila da popravi kapiju u groblju, što se tiče turnira uspješno je odrađen i još malo se i zaradilo novaca, a  što se tiče parnice sa Reslerom još nije stigao nikakv odgovor za županijskog suda."

moticina-zgrada-opcine-velika

zgrada desno na slici(preuzeto sa www.nasice.com) : Općinske prostorije na drugom katu

Gosp. Đuro Žigić iznio je jedan zanimljiv prijedlog da se općinska zgrada (gore na slici)  preimenuje u ime generala Ante Gotovine. Načelnik odgovara : " općinska zgrada je u privatnom vlasništvu drugih firmi tako da se ne može nazvati po generalu". Iako zanimljiv prijedlog vijećnika Žigića, nije u praksi davati imena ulicama, trgovima i ostalim javnim objektima u vlasništvu države, županija i općina osobama koje su još žive, bez obzra na zasluge koje im se moraju priznati.

Načelnik upoznaje vijećnike da je firma Zitex izvođač radova na plinofikaciji u naseljima Donja Motičina i Seona i da ukupna investicije iznosi 4.000.000,00 kuna, za potrebe stanovništva cijena priključka će biti 3.294,00 kuna ako se plaća jednokratno, a 3.594,00 kuna na 12 mjesečnih rata. Tvrtka Zitex ima rok od 90 dana da završe radove. Radovi na plinifikaciji su započeli jučer 08.09.2011. godine, a rezultat su mukotrpnog rada svih ovih godina, a stanovnici Donje Motičine pozdravljaju ovakav rasplet događaja, jer se plin u Donjoj Motičini već dugo iščekuje. Predsjednica općinskog vijeća gđa. Ružica Mikičić zaključila je sjednicu u 19,30 sati.

sjednica-opcinskog-vijeca