Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Vježba civilne zaštite 2017 (4)

U subotu je u Općini Donja Motičina održana terenska vježba civilne zaštite "Motičina 2017.", a održana je po odluci načelnika općine Željka Kovačevića. Vježbu je provodio Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek u suradnji sa HGSS- om, DVD – om Donja Motičina, Civilnom zaštitom Donja Motičina, Hrvatskim Šumama, MUP-om PP Našice, ŽUC 112 te Lovačkim društvom "Jelen".

Tema vježbe je bila aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Donja Motičina na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj potrage i spašavanja nestale osobe. Vježba se odvijala na prostoru šume Rastovac. O samoj vježbi načelnik Općine Donja Motičina Željko Kovačević je između ostalog izjavio.

"U ovoj stvarno kompleksnoj vježbi je sudjelovao veliki broj ljudi i to od Džavne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske gorske službe spašavanja, Civilne zaštite Općine Donja Motičina, DVD-a Donja Motičina, Lovačkog društva "Jelen" i Hrvatskih šume. Cilj vježbe je bio da se uvježba jedna koordinacija svih službi u slučaju svih ugroza koje se mogu pojaviti od prirodnih katastrofa pa do onih ratnih. Plan je bio da se sve službe okupe i odrade vježbu, a scenario vježbe je bio potraga za izgubljenim osobama na terenu. Nosilac ove vježbe je bila Hrvatska gorska služba spašavanja. Ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u vježbi, a želja nam je pokazati da smo spremni za sve ugroze koje mogu ugroziti Općinu Donja Motičina."