Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Sukladno odluci o održavanju terenske vježbe „Obrana od poplave 2021.“ donesene od strane načelnika Željka Kovačevića, 6. studenog 2021, godine u Donjoj Motičini na lokaciji Livade Varešice, ribnjak i potok Babina voda održana je vježba civilne zaštite.

Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Donja Motičina i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Donja Motičina.

Provedene aktivnosti odnose se na provedbu mjera civilne zaštite obrane od poplave, te evakuaciju i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Nositelj vježbe bila je Općina Donja Motičina, a na vježbi sudjelovali su Stožer civilne zaštite Općine Donja Motičina, postrojba civilne zaštite, Hrvatske vode, MUP PP Našice, HGSS stanica Osijek, GD CK Našice, DVD Donja Motičina te Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Osijek ( Služba za prevenciju i sigurnost ).

Upravljačku skupinu vježbe činili su:

Lidija Paljević, Načelnica stožera civilne zaštite Općine Donja Motičina

Zlatko Vinković, vatrogasni zapovjednik DVD – a Donja Motičina

Silvana Pirić, Područni ured civilne zaštite Osijek, služba za prevenciju i sigurnost.