Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Općina Donja Motičina je u 2019. godini sklopila Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi sveukupno 161.935,65 kuna, od čega će Općina Donja Motičina sufinancirati 15% sredstava, odnosno 24.290,35 kuna, a preostali dio sufinancirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U ožujku 2020. godine u Općinu Donja Motičina isporučena su 4 kontejnera za papir i karton, 4 kontejnera za staklo te 4 kontejnera za plastiku, a u travnju ove godine isporučeno je 410 plavih kanti za papir i karton te 475 žutih kanti za plastiku čime je projekt u cijelosti završen.

U prosincu 2020. godine u Općinu Donja Motičina isporučeno je i mobilno reciklažno dvorište koje je namijenjeno za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada ( opasnih i neopasnih ) koji se ne smiju odlagati u komunalni otpad. Ukupna vrijednost projekta iznosi 201.750,00 kn od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao iznos od 171.487,50 kn, a ostatak iznosa od 30.262,50 kn Općina Donja Motičina financirala je iz svoga proračuna.