Dokumenti

Prostorno planiranje

Za pregled dwg formata (Acad) možete koristiti besplatni online preglednik sa adrese: https://a360.autodesk.com/viewer Prostorno planiranje Prostorno planiranje Karte Karte-PDF Prijedlog 4. IID PPUO Donja Motičina Prijedlog IID UPU-a Gospodarske zone Jugoistok Donja Motičina pdf Nacrt Odluke o donošenju PPUO D Motičina Veličina : 345.46 kb Otvaranja : 195 Preuzimanje Pregled pdf Pročišćeni tekst Veličina : […]

Akti Općinskog vijeća

Analiza stanja – 2015 Mjere zaštita i spašavanje 2015 – 2016 Odluka za društveni dom,odluka o izradi gosp. strategiej razvoja općine D. Motičina i druge odluke Odluka o naknadi za rad  Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja Motičina Program gradnje 2016 Program održavanja […]

Akti Načelnika

Odluka i imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Odluka o načinu pristupa informacija i ustrojavanju Kataloga informacija Općine Donja Motičina Odluka o imenovanju Komisije za provođenje inventure u 2015. godini Odluka o dotaciji pokroviteljstva HKD-u "Izvor"Donja Motičina Odluka o dotaciji jednokratne pomoći Magdaleni  Bošnjaković Odluka za jednokratnu […]

Proračun

Plan razvojnih programa 2015 II. Rebalans 2015 – potpuni Plan razvojnih programa 2016. godina Potpuni proračun za 2016. godinu Projekcije proračuna 2017. i 2018. godina Ostvarenje proračuna 2015 godina Realizacija proračuna opći dio – 2015 godina Izvještaj  o ostvarenju proračuna za 2015. godinu I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2016. GODINU PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – REBALANS 2017-2018 […]

Razni dokumenti

PROSTORNI PLAN OPĆINE DONJA MOTIČINA   TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2014 PRORAČUN OPĆINE DONJA MOTIČINA ZA 2014. GODINU ODLUKA OPRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU POLUGODIŠNJA REALIZACIJA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU ODLUKA O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU IZVJEŠTAJI  PRORAČUNA, […]

Riječ načelnika

Poštovani mještani općine Donja Motičina. Poštovani sumještani u Domovini i inozemstvu. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo Vas pozdraviti putem novostvorene službene WEB stranice općine Donja Motičina. Pokretanje službene WEB stranice je jedan od važnih događaja za našu Općinu.Na ovaj korak smo se odlučili radi boljeg praćenja razvitka naše općine i zbog toga da se […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina