Izbori

Vijećnici

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu s Zakonom i Statutom. Čini ga 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona.   Članovi općinskog vijeća:   1. Ružica Mikičić (HDSSB) – predsjednica […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina