Mjesec – travanj 2011

Održana 12. sjednica općinskog vijeća

Vijećnici su na 12. sjednici općinskog vijeća donijeli izvješća o ostvarenju Proračuna Općine Donja Motičina za 2010. godinu, Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračunu Proračuna za 2010. godinu, izvješća o uplaćenim i utrošenim sredstvima komunalne naknade, održavanje grobnih mjesta javnih potreba u kulturi, športu, socijalnoj skrbi, naplati općinskih poreza, planu gospodarenja otpadom i izvješće općinskog načelnika. […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina