Mjesec – siječanj 2013

Javni poziv za javni uvid

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA DONJA MOTIČINA NAČELNIK   Klasa: 350-02/13-01/03 Ur. broj: 2149/05-05-13-01   Donja Motičina , 14.01.2013.     Na temelju odredbe članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), Općinski načelnik Općine Donja Motičina objavljuje     JAVNU RASPRAVU O Prijedlogu […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina