Categories: Nekategorizirano

by admin

Share

Podijeli

Detalje potražite u ovim niže navedenim dokumentima

pdf

Tiskanica-JNP-1-12-23

Posjete: 42
Dodano datuma: 24-10-2023
pdf

HZMO_isplata JNP_rujan_2023_dopis

Posjete: 32
Dodano datuma: 24-10-2023
pdf

B2-JNP-28-09-2023-Plava-pozadina

Posjete: 30
Dodano datuma: 24-10-2023

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj
• korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz
inozemstva*
• korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kojima se mirovina isplaćuje samo iz
inozemstva*
• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a
nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu
• korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza
osiguranja
• korisnici kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na
isplatu mirovine na dan 30. rujna 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15.
studenoga 2023.

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Koji su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• prebivalište u Republici Hrvatskoj
• korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u R Hrvatskoj u neprekidnom trajanju
od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH (14.9.2023.)
• ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 700 eura, bilo da je riječ o mirovini
ostvarenoj u R Hrvatskoj, mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini
• dostava dokaza o netoiznosu mirovine za rujan 2023.

Tko treba dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za rujan 2023.?
• korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva
• korisnici samo inozemne mirovine (kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u
banci u RH)
• korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na
mirovinu u inozemstvu.

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine
korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici
HZMO-a. Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu
mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine trebaju označiti polje –
Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu i dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno
područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 30. studenoga 2023

Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?
Korisnicima samo hrvatske mirovine JNP će biti isplaćeno najkasnije u listopadu 2023.
Korisnicima hrvatske i inozemne* mirovine, korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili
mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, korisnicima
samo inozemne mirovine*, korisnicima koji su zaposleni, kao i korisnicima kojima su postupci
ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a koji ispunjavaju uvjete za isplatu, jednokratno
novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2023.