Categories: Nekategorizirano

by admin

Share

Podijeli

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Motičina održat će se 27. listopada 2023. godine (petak) u vijećnici Općine Donja Motičina s početkom u 17:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Donja Motičina za 2023. godinu,
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa građenja objekata i uređenja komunalne i vodne infrastrukture na području Općine Donja Motičina  u 2023. godini,
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Donja Motičina u 2023.godini,
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i novčane pomoći Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente u 2023. godini,
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Donja Motičina u 2023. godini,
 9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu,
 10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
 11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom za 2023. godinu,
 12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini,
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Općine Donja Motičina,
 14. Različito.