astor

POTPISIVANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA NA DRUŠTVENOM DOMU ASTOR

Načelnik Općine Donja Motičina, Željko Kovačević je dana 17. ožujka 2021. godine donio Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave radova za rekonstrukciju krovišta na Društvenom domu Astor. U provedenom postupku pravovremeno su pristigle 2 ponude te je kao najpovoljnija odabrana ponuda Limarije Bandalo, obrta za limarske i građevinske radove iz Đurđenovca. Sukladno navedenom, načelnik Općine […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina