Mjesec – ožujak 2016

Prostorno planiranje

Za pregled dwg formata (Acad) možete koristiti besplatni online preglednik sa adrese: https://a360.autodesk.com/viewer Prostorno planiranje Prostorno planiranje Karte Karte-PDF Prijedlog 4. IID PPUO Donja Motičina Prijedlog IID UPU-a Gospodarske zone Jugoistok Donja Motičina pdf Preuzmi Predpregled Nacrt Odluke o donošenju PPUO D Motičina Veličina : 345.46 kb Otvaranja : 186 pdf Preuzmi Predpregled Pročišćeni tekst […]

Akti Općinskog vijeća

Analiza stanja – 2015 Mjere zaštita i spašavanje 2015 – 2016 Odluka za društveni dom,odluka o izradi gosp. strategiej razvoja općine D. Motičina i druge odluke Odluka o naknadi za rad  Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja Motičina Program gradnje 2016 Program održavanja […]

Akti Načelnika

Odluka i imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Odluka o načinu pristupa informacija i ustrojavanju Kataloga informacija Općine Donja Motičina Odluka o imenovanju Komisije za provođenje inventure u 2015. godini Odluka o dotaciji pokroviteljstva HKD-u "Izvor"Donja Motičina Odluka o dotaciji jednokratne pomoći Magdaleni  Bošnjaković Odluka za jednokratnu […]

Proračun

Plan razvojnih programa 2015 II. Rebalans 2015 – potpuni Plan razvojnih programa 2016. godina Potpuni proračun za 2016. godinu Projekcije proračuna 2017. i 2018. godina Ostvarenje proračuna 2015 godina Realizacija proračuna opći dio – 2015 godina Izvještaj  o ostvarenju proračuna za 2015. godinu I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2016. GODINU PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – REBALANS 2017-2018 […]

Javna nabava

Plan nabave 2016 Donja Motičina Bagatelna nabava 2015 Popis sklopljenih ugovora u 2015 godini Izjava o sukobu interesa izmjene plana nabave za 2016. godinu Javni poziv za dostavu ponude za izgradnju javne rasvjete u naselju Seona ODLUKA-o pokretanju postupka javne nabave za Seonu 2016 Javni poziv za ceste Javni poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju nogostupa […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina