Mjesec – listopad 2017

OBAVIJEST

Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek u suradnji sa HGSS- om, DVD – om Donja Motičina, Civilnom zaštitom Donja Motičina, Hrvatskim Šumama, MUP- om PP Našice, ŽUC 112 te Lovcima provodi vježbu svih sustava civilne zaštite općine Donja Motičina. Tema vježbe je aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području […]

JAVNI POZIV

OPĆINA DONJA MOTIČINA kao upravitelj nerazvrstanih cesta na području Donje Motičine, upućuje JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na katastarskim česticama broj: 485/2 i 466/1 u k.o. Donja Motičina i dio Ulice Ivana Gundulića na katastarskim česticama broj: 468/10, 469/8, 470/2, 470/3, 472/1, […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina