Vijesti

Poziv na otvoreno savjetovanje.

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Donja Motičina Pozivamo svu zainteresiranu javnost da sudjeluje u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Donja Motičina Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, […]

Općina Donja Motičina © 2016
Općina Donja Motičina